“Картка житомирянина” запрацює вже цієї весни", - заступник міського голови Ткачук

13.02.2018

"Картка житомирянина" запрацює вже цієї весни. На даний момент розроблені базові документи для старту процесу випуску карток житомирянина. Основні положення функціонування та призначення даної карти будуть викладені в Положенні про “Картку житомирянина”, - написав на своїй сторінці в соцмережі заступник міського голови Житомира Дмитро Ткачук.  - Серед основних завдань: впорядкувати питання пільгового перевезення громадян у всіх видах міського громадського транспорту та надати ряд соціальних гарантій та додаткових можливостей для житомирян.

Ознайомитись з проектом рішення, що буде винесено на розгляд наступної сесії міської ради можна за посиланням".

“Картка житомирянина” – це персоніфікована багатофункціональна електронна пластикова картка, яка є матеріальним носієм персональних даних утримувача картки і підтримує додатки та/або функції, пов’язані з наданням і обліком заходів соціальної підтримки та інших інформаційних сервісів і послуг.

Банківська установа – учасник запровадження “Картки житомирянина”, що здійснює випуск карток “Картка житомирянина”, визначений в установленому порядку.

Додатки “Картки житомирянина” – дані на картці з певною структурою та/або її функції, що дозволяють їх використання конкретною автоматизованою системою або системами.

Єдиний реєстр утримувачів “Карток житомирянина”   – база даних, що містить персональну інформацію про громадян, які подали необхідні документи для реєстрації, видачі та обліку “Картки житомирянина” та є утримувачами таких карток.

Автоматизована інформаційна система видачі транспортних карт (далі – АІС ВТК) – сукупність програмних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення завдань та функцій побудови системи “Картка житомирянина”.

Заява – документ на паперовому носії і його електронний аналог, що містить волевиявлення громадянина на отримання “Картки житомирянина”, персональні дані і згоду на їх обробку відповідно до законодавства України.

Знижка – повне або часткове звільнення певних категорій осіб – утримувачів карток “Картка житомирянина” від оплати за товари чи отримані послуги, або надання додаткових послуг (переваг) в рамках функціонування “Картки житомирянина”.

Утримувач “Картки житомирянина” – громадянин, який отримав картку “Картка житомирянина” у встановленому порядку.

Метою створення “Картки житомирянина” є:

 
- Підвищення якості та ефективності надання послуг, в т.ч. соціальних, населенню міста Житомира.
-  Створення та реалізація прозорого й ефективного механізму надання мешканцям міста Житомира послуг, пільг, доплат, допомог, компенсацій, знижок, цільової адресної допомоги та інших заходів соціальної підтримки тощо.
- Персоніфікований облік наданих послуг, заходів соціальної підтримки.
 
Основні завдання:
 
- Упорядкування та облік надання утримувачам карток “Картка житомирянина” послуг, пільг, доплат, допомог, компенсацій, знижок, цільової адресної допомоги та інших заходів соціальної підтримки тощо.
- Підтвердження права утримувачів карток “Картка житомирянина” на отримання певних видів послуг, пільг, доплат, допомог, компенсацій, знижок, цільової адресної допомоги та інших заходів соціальної підтримки тощо.
- Оптимізація витрат та централізований контроль над цільовим використанням бюджетних коштів, що виділяються на соціальні цілі.
- Можливість аналізу, прогнозування та планування бюджетних видатків та заходів соціальної політики.
- Формування та надання періодичної статистичної звітності функціонування “Картки житомирянина” у встановленому порядку.
- Облік надання послуг проїзду у міському пасажирському транспорті.
 
Можливості та додатки “Картки житомирянина”:
 
- “Картка житомирянина” має ідентифікаційний додаток – ідентифікаційні дані картки (унікальний номер картки) для ідентифікації утримувача “Картки житомирянина” конкретною автоматизованою системою або системами для забезпечення роботи її додатків та/або функцій.
-  Транспортний додаток – для використання в Автоматизованій системі оплати проїзду (для надання послуг проїзду у міському пасажирському транспорті).
-  Платіжний (банківський) додаток – для здійснення зарахувань, грошових доплат, допомог, компенсацій, дотацій, пенсій, допомоги і інших грошових виплат, заходів соціальної підтримки, зняття готівки з банківських рахунків, реалізацію безготівкових платежів за товари і послуги, пов’язаних з платіжними додатками та/або функціями, зокрема, із забезпеченням функції контролю адресності витрачання цільових соціальних дотацій, і інших операцій, доступних для виконання (за бажанням утримувача “Картки житомирянина”), надання та обліку банківських послуг.
Картка “Картка житомирянина” має забезпечувати можливість підключення інших додатків, за результатами їх реалізації (за бажанням утримувача “Картки житомирянина”) за переліком:
- Соціальний додаток – містить перелік пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до законодавства України та актів Житомирської міської ради та виконавчого комітету Житомирської міської ради; інформацію про діяльність утримувача картки (трудова діяльність, навчання, тощо), для отримання пільг, знижок та інших заходів соціальної підтримки.
- Персоналізований додаток – містить персональні дані утримувача картки (для ідентифікації утримувача картки за прізвищем, ім’ям, по батькові, соціальним номером, тощо).
- Комунальний додаток – надає можливість оплати житлово-комунальних послуг, та ведення обліку пільг та субсидій, тощо.
- Медичний додаток – для надання і отримання медичних послуг, обслуговування у медичних закладах та установах м. Житомира та їх обліку, занесення та зберігання на картці антропометричних та амбулаторних даних (наприклад, група крові, медичні препарати, що викликають алергічні реакції, тощо за бажанням утримувача), іншої інформації, наприклад, медичного страхування, програм лояльності тощо (за бажанням утримувача “Картки житомирянина”) тощо.
- Торговий додаток – надання та облік знижок в підприємствах, закладах, організаціях та установах, тощо.
 -  Освітній додаток – формування електронного середовища взаємодії батьків, інфраструктури міста, навчальних закладів для забезпечення інтересів учнів у навчальних закладах міста Житомира.
-  Інші додатки та/або функції які затверджуються у встановленому порядку.
 
 Перелік послуг, що можуть бути отримані утримувачами “Картки житомирянина” визначених категорій

1. Послуги безоплатного проїзду у міському пасажирському транспорті надаються таким категоріям осіб:

№ з\п

Категорія громадян, яким надана пільга

Назва нормативно-правового акту (посилання на визначення категорії)

1

Особи з інвалідністю внаслідок війни та особи прирівняні до них

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ст. 7)

2

Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (в т.ч. АТО)

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ст. 5, 6)

3

Особа, яка супроводжує людину з інвалідністю внаслідок війни I групи

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (п. 7, ст. 13)

4

Особи з інвалідністю I групи

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” (ст. 38-1)

5

Особи з інвалідністю II групи

6

Діти з інвалідністю

7

Особа, яка супроводжує людину з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю

8

Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесені до категорії 1

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (п. 1 ч. 1  ст. 14, п. 15, ст. 20)

9

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (ст. 10, п. 9, ст. 21)

10

Діти з інвалідністю, яким встановлено інвалідність пов’язану з Чорнобильською катастрофою

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (п. 1 ч. 3 ст. 30)

11

Пенсіонери за віком

Постанова Кабінету Міністрів України “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування” від 17.05.93 №354 (п. 1)

12

Військовослужбовці з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (п. 4, ст. 14)

13

Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби

14

Вдови (вдівці) загиблого або померлого військовослужбовця, а також дружини (чоловіки) військовослужбовця, який пропав без вісти під час проходження військової служби, у разі якщо вона (він) не взяла (не взяв) інший шлюб, та її (його) неповнолітні діти або повнолітні діти з інвалідністю з дитинства, батьки військовослужбовця, які перебували на його утриманні

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (ст. 18)


15

Ветерани військової служби

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (п. 11 ст. 6)

16

Ветерани органів внутрішніх справ

17

Ветерани Національної поліції,

18

Ветерани податкової міліції

19

Ветерани державної пожежної охорони

20

Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України

21

Ветерани служби цивільного захисту

22

Ветерани Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України

23

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (п. 11)

24

Діти з багатодітних сімей

Закон України «Про охорону дитинства» (п. 4, ч. 6, ст. 13)

25

Реабілітовані громадяни, які стали особами інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами

Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (абз. 4 ч. 5 ст. 6)


 
Новини Кіно та ТБ
Загрузка...
Загрузка...
Програма телепередач
Житомир – місто, яке має всі шанси отримати звання «місто контрастів», якщо говорити про перевірки місцевих ресторанів, готелів і салону краси. Перший із...
 Восени багатьох охоплює тривога та нервозність. Це пов'язано зі зменшенням тривалості денного світла та більш холодною погодою.