Матвей Хренов

блоги

07.12.2017 - 09:43 ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ – ЧАСТИНА УСПІШНОГО ПОВЕРНЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО НАВЧАННЯ

Вже отримали проміжні результати щодо дотримання вимог обсягів домашніх завдань для учнів початкової школи.

На практиці підтверджується те, що більшість дітей перевантажена навчальною активністю – сюди входить і нерівномірне навантаження упродовж тижня, зайнятість дітей в гуртках та секціях, складність матеріалу та програми. Сюди ще додати індивідуальні психологічні та фізичні особливості дитини – неуважність та відсутність концентрації, можна сказати, що часу на розваги у дітей не має. Крім того, заявлений обсяг і час на виконання домашніх завдань норми наче і не перевищує, але у 52% учнів сумарний час на їх виконання значно більший за норму.

Загалом, за два місяці можна спостерігати, що на вихідні дні все ж прослідковуються зміни і діти справді стали «вільнішими».

Хоча є поодинокі  випадки, коли  вчителі задають домашні завдання на понеділок, що є порушенням нормативних вимог. Бажано такі предмети як  природознавство, англійська мова, які мають 2-3 години на тиждень, недоцільно у розкладі планувати на понеділок.

Найбільше часу та сил на виконання для учнів 2 класу потребує  математика та українська мова, що, на думку батьків, пов’язано зі складною програмою та неуважністю дітей; для третьокласників і четвертокласників – англійська мова, виконання якої зумовлюється великою кількістю письмових завдань та необхідністю вивчення матеріалу напам’ять і потребує щонайменше до 30 хвилин. Цей факт слід взяти до уваги вчителям-предметникам.

У більшості випадків учителі не враховують, що вільний від уроків час діти проводять на гурткових заняттях, відвідують секції, грають на вулиці та з друзями, читають, малюють.

Як свідчать результати опитувань, щоб уникнути перевантаження учнів учителям необхідно практикувати  диференціацію домашніх завдань, які створять оптимальні умови для самостійної роботи кожного учня. На жаль, така форма роботи рідко використовується вчителями.

 Результативність виконання домашньої роботи учня залежить від усіх учасників освітнього процесу, як від освітнього закладу, так і від батьків. У половини дітей відсутній стимул для виконання домашніх завдань – лише почуття обов’язку змушує їх сідати за уроки. 54% опитаних учнів постійно відчувають втому.

Нижче приведу методичні рекомендації  щодо профілактики перевантаження учнів початкових класів домашнім завданням, розроблені спеціалістами міського відділу освіти.

Заступнику директора з НВР:

 • Проаналізувати дотримання вчителями методичних рекомендацій з метою своєчасного виявлення й корекції недоліків у визначенні обсягу домашніх завдань, їх доцільності та уникнення перевантаження.
 • Забезпечити методичний та консультаційний супровід учителів початкових класів щодо дотримання рекомендацій МОН та інших нормативних документів
 • Координувати роботу класоводів, соціально-психологічної служби, батьківької грормадськості з метою створення найбільш сприятливих умов для успішної адаптації всіх учнів до навчання у школі
 • Тримати на постійному контролі організацію освітнього процесу відповідно до вимог Нової української школи, Закону «Про освіту» тощо .
 • Відкоректувати з другого семестру за необхідності розклад уроків.

 Соціально-психологічній службі:

 • Дослідити особливості процесу самопідготовки в групі продовженого дня, виявити труднощі, які перешкоджають успішному її проходженню та надати відповідну допомогу.
 • Проаналізувати задіяність молодших школярів у позанавчальний час різними секціями, гуртками тощо.
 • Розробити рекомендаційний порадник для батьків щодо уникнення стресових ситуацій через небажання дітей учитись.

 Голові шкільного МО:

 • Організувати тренінги щодо добору сучасних ефективних форм, методів роботи стосовно успішного просування кожної дитини за власною освітньою траєкторією та вплив домашнього завдання на успішність школяра.
 •  Активізувати роботу шкільного методоб’єднання на реалізацію компетентнісного підходу до навчання учнів.

    Учителям початкових класів:

        З метою покращання освітнього процесу:

 •  Керуватися інструктивно-методичними рекомендаціями при підготовці та проведенні уроків, систематично опрацьовувати матеріали офіційного сайту МОН України
 • Дотримуватись програмових вимог та методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу
 • Удосконалювати уміння моделювати уроки з урахуванням ключових засад компетентнісного підходу, диференційованого й індивідуалізованого, міжпредметних зв’язків
 • Змінити власні підходи до роботи з батьками на перевагу більш індивідуалізованим партнерським стосункам.
 • З метою недопущення перевантаження учнів:
 • Мінімізувати використання зошитів з друкованою основою («Природознавство», «Основи здоров’я»), забезпечувати практичну спрямованість навчання на цих предметах.
 • Дотримуватись нормативності у обсязі домашніх завдань.
 • На  кожному уроці:

-          враховувати посильність завдань для самостійного виконання учнями ;

-          не пропонувати завдання на невідпрацьований матеріал, який не пояснювався на уроці;

-          пропонувати домашні завдання, які мають місце виключно за умов зорієнтованості на конкретну дитину і відповідною диференціацією за рівнем складності та змістом;

-          враховувати зайнятість учнів, їх темп і ритм роботи, стан їхнього здоров’я тощо.

 • Не задавати домашніх завдань у 1-му класі та учням 2-4 класів на вихідні дні, канікули.
 •  Відмовитися від механічного заучування навчального матеріалу, використовувати дидактичні ігри, що грунтуються на активізації кінестетичного каналу сприйняття інформації, практикувати проведення квестів, практикумів, тренінгів, інтегрованих уроків.

 Вихователям ГПД:

-         Вилучити з режиму роботи першокласників самопідготовку та урізноманітнити їх дозвілля;

-         Привчати дітей до правильної організації часу при виконанні домашніх завдань.

01

02

03

02.11.2017 - 22:37 ІНВЕСТИЦІЯ У ВЛАСНЕ ЗДОРОВ’Я - НАЙВИГІДНІША

Сьогодні я хотів би торкнутися однієї з головних проблем у сфері здоров’я – високої смертності жінок від року молочної залози. Це при тому, що цей вид раку найкраще піддається лікуванню – 95 % життів вдається врятувати при вчасній діагностиці.

Статистика в Україні сумна – з 39 жінок, яким щодня ставлять діагноз «рак молочної залози» 18 помирає. Тільки у місті Житомир щорічно помирає від 50 до 60 жінок середнього віку від раку молочної залози! Це жахливі цифри!

Така ситуація спричинена пізньою діагностикою хвороби, коли жінка приходить до лікаря уже на пізніх стадіях. В Європі, завдяки ранні діагностиці, високому коефіцієнту людей, які піклуються про своє здоров’я та високому рівню обізнаності, це показник набагато менший.

Щоб зменшити кількість жіночих смертей від раку молочної залози управління охорони здоров’я міської ради започаткувало масштабний проект, що покликаний закликати жінок пройти обстеження, стати більш поінформованими про загрози і перші симптоми раку молочної залози задля продовження років життя й забезпечення належної якості життя.

Головна мета цього проекту - надати максимально повну інформацію жінкам про рак шийки матки та рак молочної залози, засоби його профілактики: самообстеження, клінічні та діагностичні обстеження. Підвищити розуміння та свідоме ставлення до свого здоров’я. Мотивувати проходити регулярні медичні огляди, підтримувати постійний зв’язок зі своїм лікарем. В першу чергу, це сімейний лікар, гінеколог, хірург. Створено маршрут пацієнтки, проводиться робота з лікарями.

Всі ці заходи будуть ефективні при активній позиції громадськості та самих жінок. Свідомість деяких людей може змінити соціальна реклама необхідності обстеження та високого рівня загрози онкології.

Збереження здоров’я жінки, підвищення її мотивації підтримувати власне здоров’я – це пріоритетний напрямок у роботі лікувальних закладів. 

07.10.2017 - 11:33 ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ШКОЛЯРА, ЩО РОБИТИ?

 

Разом з управлінням освіти я підняв важливу проблему, яка існує сьогодні в школах. Незважаючи на реформування освіти, існують певні моменти, які особливо стосуються початкової школи. Діти перевантажені. Це неправильно, адже велика завантаженість призводить до того, що діти швидко втомлюються і вже у шостому класі повністю втрачають інтерес до навчання. Перевтома і нервове перенапруження не сприяє інтересу до школи загалом. 

Насправді, розроблено норми, які дозволяють не перевантажувати дітей, не навантажувати їх пластичну нервову систему та мозок.

Тому я доручив управлінню освіти перевірити як і наскільки ці вимоги дотримуються. На основі мого доручення управління освіти розробило комплекс заходів.

Що тут важливо? Важливо зберегти баланс – між надмірним завантаженням завданнями зі школи та недозавантаженням. І те і те однаково погано. Тут важливо врахувати інтереси дитини як особистості, яка прагне розвиватися. Збереження балансу та гармонійний всебічний розвиток дитини - це саме та мета, яку ми перед собою ставимо.

Це процес багатовекторний та дуже індивідуальний. Це робота всіх – самого вчителя, завучів та самих батьків. Кожен має виконувати свою роботу на кожному етапі процесу.

Школа має навчити дитину аналізувати інформацію, логічно мислити, шукати самостійно інформацію і вміти вчитися, а не просто завчати напам’ять «абзаци».

Для дитини молодшого шкільного віку краще годину провести на вулиці, ніж за «зубрінням». Це моя думка щодо домашніх завдань на вихідні.

Насправді, зараз у багатьох дітей ситуація виглядає приблизно однаково – прийшов додому, зробив уроки, ліг спати. Додайте до цього спортивні, творчі та інші секції і у дитини не залишається часу на просте спілкування з друзями на вулиці, звичайних дитячих ігор і тому подібні дитячі заняття. 

Нижче я пропоную кожному бажаючому ознайомитись із комплексом заходів управління освіти стосовно домашніх завдань. 

 

 

 

                                                           ЗАХОДИ

                                 управління освіти Житомирської міської ради

                         щодо дотримання вимог обсягу домашніх завдань учнів

                                           школи І-ІІ ступенів у 2017-2018 н.р.

 

Назва

Терміни

Відповідальний

1

Інструктивно-методичні наради з вчителями-предметниками, вчителями початкових класів, заступниками директора з НВР, керівникам

Серпень

Кошевич Р.Л.

Мяновська Т.М.

2

Аналіз кадрового складу вчителів-предметників та вчителів початкових  класів

Протягом року

Методисти НМЦ

 

3

Нарада заступників директорів з НВР (школа І-ІІ ступенів)

Жовтень

 

Кошевич Р.Л.

4

Засідання батьківської ради

Жовтень, січень, березень

Кошевич Р.Л.

5

Моніторинг обсягу домашніх завдань учнів ЗНЗ

Протягом року

Кошевич Р.Л.

Мяновська Т.М.

6

Організація та проведення тренінгів з питань впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої школи

Протягом року

Камінська Т.А.

7

Надання методичної допомоги адміністрації НЗ з питань організації заходів  щодо дотримання вимог до обсягу домашніх завдань  (за запитом)

Протягом року

Мяновська Т.М.

Методисти

8

Проведення майстер-класів «Мотивація домашніх завдань»

Листопад, січень, березень

Методисти

9

Семінар «Адаптація учнів 1 кл.»

Жовтень

Камінська Т.А.

10

Форум «Початкова освіта в світовій системі освіти»

Грудень

Камінська Т.А.

11

Семінар «Адаптація учнів 5 кл.»

Квітень

Шикирава Н.М.

12

Система роботи шкільних МО вчителів-предметників, вчителів початкових класів щодо дотримання вимог до обсягу домашніх завдань 

Протягом року

 

Методисти

 

13

Система роботи НЗ щодо дотримання вимог до обсягу домашніх завдань 

Січень

Талько М.Д.

14

Консультації  шкільної психологічної служби для батьківської громадськості щодо готовності дітей до самостійного навчання

Протягом року

Шикирава Н.М.

15

Підготовка:

-         пам’ятки для батьків

-         дидактичних розробок

 

Листопад

Січень

 

Методисти             (творча група)

16

Семінар для директорів «Система роботи адміністрації навчального закладу, кл. керівника, вчителя-предметника, вч. поч. класів  щодо навантаження учнів»

Листопад

Талько М.Д.

17

Проведення круглих столів, практикумів спрямованих на розповсюдження перспективного досвіду щодо впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти

Протягом року

Камінська Т.А.

1

23

12.09.2017 - 14:12 ХАРЧУВАННЯ ДІТEЙ МАЄ БУТИ СМАЧНИМ І ЗДОРОВИМ

Питання щодо зміни системи харчування у дитячих садочках вже давно гостро стоїть на порядку денному. Воно неодноразово розглядалось у різних форматах, на комісіях, але досі суттєвих змін не було.

Якщо у школах на сьогодні ми закуповуємо послугу з харчування, то в дитячих садочках ми утримуємо їдальні. Працівники їдалень стоять у штатних розкладах в самих садочках (по 5, 7, іноді по 12 працівників), самостійно закуповують продукти харчування. Вся відповідальність лежить на завідуючій - вона займається закупівлею продуктів, відповідає за якість страв, тощо.

Виникає багато проблем із тендерами та закупівлею м'яса, молока та інших продуктів. Що ми спостерігаємо останні кілька років. І навіть не з вини керівника це дуже велика проблема.

Другим моментом є питання якості самого харчування, його різноманітності та обслуговування дітей.  Ми це питання вивчали досить довго і шукали варіанти виходу з цієї ситуації.

Йдеться навіть про зміну культури приготування та подачі їжі - відра мають відійти у минуле.

На нашу думку, найкращим варіантом є закупівля послуги із харчування. Для початку оголосимо конкурс у деяких дошкільних закладах, щоб відпрацювати систему. Діти не повинні відчути перехідного періоду.

Умови участі будуть чітко виписані.

В першу чергу це соціальні гарантії для працівників їдальні - вони повинні бути працевлаштовані там же. Тобто по факту залишитися на своїх робочих місцях. 

По-друге, ми хочемо, аби підприємець був обов’язково зареєстрований у Житомирі, щоб сплачував податки у наш міський бюджет.  Суми дуже великі і не хотілося б щоб ці гроші йшли в бюджет іншого міста.

По-третє - найголовніше - ми хочемо отримати більш високу якість харчування за ті ж гроші. Додаткового виділення коштів не буде і ми вже будемо працювати з тим бюджетом, який є. Меню має бути різноманітним, смачним, корисним і збалансованим.

В-четвертих, ми повинні отримати гарантії того, що не менше 5% від оборотних коштів вони будуть інвестувати у розвиток, реорганізацію та інновації технологічного обладнання харчових блоків у дошкільних закладах.

Такий варіант суттєво зекономить кошти з міського бюджету. Поточний ремонт, одяг працівників, медогляд кухарів,  зарплата, дезінфекція, миючі засоби - це все лягає на підприємця. Зараз ці гроші витрачаються з державного міського бюджету.

Я глибоко переконаний, що захід будь-якого потужного оператора на цей ринок створить конкурентоспроможні місцеві компанії, підвищиться якість та кількість послуг.

Всі батьки, які водять дітей у садочок, чудово знають, що часто дітям не подобається навіть не якість продуктів, а те меню, яке їм пропонують.

Справа ще в тому, що ми ще прив'язані до норм і стандартів сімдесятих років, які не переглядаються. Але з цим вже працював міській відділ освіти - два роки технолог розробляв меню для дитячих садочків, щоб дотримати ці норми при цьому зробити меню більш різноманітним. В результаті рибні тефтелі, які лякають дітей і виглядом і запахом, буде замінено на рибне суфле. При цьому у меню увійшли страви європейської кухні, які ідеально збалансовані вуглеводами, білками, жирами та вітамінами, які необхідні для нормального розвитку дитячого організму. Ми також прибрали манну кашу, яка може сприяти розвитку діабету, оскільки має високий глікемічний індекс.

Ми вивчали фінську систему харчування в дитячих садках, системи харчування дошкільнят у Сінгапурі, Південній Кореї, країнах Європи. Вивчили всі системи харчування і вибрали з них найкраще, отримавши новий продукт. Фірми не зможуть займатися самодіяльністю, бо є Держстандарти, норми і контроль з боку міського відділу освіти.

Весною житомиряни могли подати власний сценарій відео для участі у щорічному конкурсі концепцій відеороликів «Житомире! Я люблю тебе!». Організатором...
 За рік у Житомирі завершили реконструкцію єдиною пішохідної вулиці у центрі міста - нове покриття, освітлення. Тепер на Михайлівській просторо. Частину лип...